Zarządzanie projektami montażowymi

  • Organizacja i planowanie projektów
  • Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością
  • Koordynacja projektów
  • Dokumentacja techniczna i odbiór projektu
  • Przygotowanie i logistyka projektów
  • Nadzór montażu i kontrola kosztów
  • Planowanie ogólne i szczegółowe
  • Tłumaczenia
Kontakt
Telefon +48 76 744 2776
Faks +48 76 744 2549

Formularz kontaktowy
Oddzialy